Algemene voorwaarden

Fleksi / Algemene voorwaarden d.d. 29-04-2014

Wie gebruik maakt van Fleksi gaat een contract met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jouw verwachten. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden via het contactformulier.

 

Fleksi:

Doet zijn uiterste best een zo betrouwbaar mogelijke service te leveren. We maken gebruik van diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Fleksi.nl. In het geval van overmacht kan Fleksi hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Voor de professional:

Als je een profiel aanmaakt op Fleksi doe je dit voor jezelf en ben je minimaal 18 jaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die je verstrekt via je eigen profiel.

 

Voor bedrijven:

Het abonnement voor bedrijven wordt aangegaan voor de duur van een maand en wordt elke maand (stilzwijgend) verlengd met de duur van een maand. De kosten worden vooraf per kalendermaand gefactureerd en geïncasseerd. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief 21% B.T.W.  Fleksi heeft geen opzegtermijn.

 

In het geval van een geschil:

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fleksi partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. U zult Fleksi vrijwaarden voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fleksi toerekenbaar is.